Enkel Blackjack Splitting Strategi

Enkel Blackjack Splitting Strategi

I Online Blackjack när dina första två utdelade kort är lika stora, kommer splittringen att gå i spel. Det är ett valfritt drag. Om du utövas delar du handen i två händer och tar omedelbart ett kort i varje hand. Därefter spelar du varje hand självständigt på normalt sätt. När du utövar detta drag måste du placera en annan lika satsning på andra hand.

Den enkla blackjack-splitstrategin är uppdelad i tre sektioner. Den första delen behandlar lika rankade kort som aldrig får delas upp. Du borde fortsätta spela med en enda hand. Om du håller två som rankade kort med värde 10 måste du inte dela upp. Ett handvärde på 20 är nästan perfekt. Genom splittring är det osannolikt att du kommer att nå ett handvärde på 20 i vardera handen. Den andra handen som du aldrig ska dela är två femmor. Två femmor ger ett handvärde på 10. Med det tredje kortet är det mycket troligt att du får ett handvärde om 18 eller mer. Detta är en mycket bekväm position. Om du delar upp fives kommer du sannolikt att fastna med handvärden på cirka 15 i båda händerna. Av samma anledning borde du aldrig dela fyra.

Nästa avsnitt behandlar lika rankade kort som alltid måste delas upp. Du måste alltid dela ess. Två ess ger ett handvärde av antingen 12 eller 2, vilka båda har stor sannolikhet att brista. Varje hand med ett enda ess kan ge dig en blackjack. Sannolikheten är att du kommer att hamna med ett giltigt handvärde på över 18. På samma sätt står den enkla blackjackstrategin att två nio och två åttar alltid måste delas upp.

I det tredje avsnittet, som täcker resten av paren, beror beslutet att dela upp på återförsäljarens uppåtkort. Återförsäljarens uppåtkort ger en aning om eventuell styrka hos återförsäljarens hand. Om återförsäljarens uppe-kort är ett åtta, nio, ess eller ett 10-värde-kort är han i en stark position och du bör inte riskera den extra satsningen genom att splittra din hand. Om återförsäljarens uppvända kort är sju eller mindre är återförsäljaren i svag position. Därför borde du dra nytta av situationen genom att dela upp handen.

Den grundläggande splittringsstrategin ger bra avkastning till nya aktörer. Men om du vill ha bästa möjliga resultat måste du lära dig den optimala blackjackstrategin som är mer komplex.

admin